1446 İSTİKLÂL TAKVİMİ NEŞROLUNDU!
Biz Müslümanlar takvimimizi hicretle başlatıyoruz. Çünkü hicret bir inşa hareketinin başlangıcıdır. Kapitalizmin hegemonyasını kırmak kendi hakimiyetimizi tesis etmek için kendimize ait ne varsa onlara sarılmak, onları yükseltmekle muvazzafız. İstiklal Marşı Derneği olarak bu düsturla 14 senedir Müslüman takvimi ve Müslüman saatini esas alarak Türk yazısıyla ve her sene bir basamak yukarı çıkan, hiç yerinde saymayan, tekrara düşmeyen bir İstiklal Takvimi neşrediyoruz. İstiklal Takviminin 1446 senesine ait nüshası da bu saiklerle neşrolundu. Bu seneki takvimimizde resimli Türkçe elifbamız ile Kur'an okumayı bilen ama Türkçe okumayı henüz tecrübe etmemiş olanlar veyahut yeni öğrenenler için kısa ve cazip okuma temrinleri olan harekeli bölümlerimiz mevcut. Okuma metinleri olarak Türkeli'nin Gölleri başlıklı ve vatanımızdaki göllerin hususiyetlerinden, halihazırdaki durumlarından bahseden haritalı ve resimli metinler, Türk musikisine dair malumat ve anekdotların nakledildiği okuma parçaları ile Ahmet Rasim'in İstanbul hayatından bahsettiği ve Türkçe sevgisininin tezahürü olan metinler mevcut. Ayrıca tarih kitaplarının yazmadığı lakin Türk zihninde yer etmiş bazı hadiselerin aksettiği ve bilhassa Cemal Nadir'e ait olan ve kahir ekseriyeti de dergi sayfalarında kalmış karikatürler 1446 senesine ait İstiklal Takvimimizin bir başka cazip bölümü.
 
1446 İstiklal Takvimimizi İstiklal Marşı Derneği şubelerinden, TİYO Yayıncılık'tan, kitapçılardan ve internet üzerinden satış yapan yerlerden temin edebilirsiniz.

 

 
 
MİLLİ MEVCUDİYETİN PROBLEM OLMAKTAN ÇIKTIĞI BİR TÜRKİYE ANCAK KENDİNE BİR YOL BULABİLİR

Fahri Genel Başkanımız Şair İsmet Özel'in Ramazan Bayramı'nın ikinci günü İstanbul Şubemizdeki bayramlaşma dolayısıyla yaptığı konuşmanın metni. 2 Şevval 1443

 

DERNEĞİMİZİN BEŞİNCİ OLAĞAN GENEL KURULU 13 Ramazan Cumartesi Günü İstanbul'da Toplandı

İstiklâl Marşı Derneği’nin Beşinci Olağan Genel Kurulu 18/05/2019 Cumartesi günü saat 15:00’da derneğimizin İstanbul Şubesinde aşağıdaki gündem ile toplandı.

DERNEĞİMİZİN BEŞİNCİ OLAĞAN GENEL KURULU'nda
GENEL BAŞKANIMIZIN KONUŞMASININ HABER METNİ

Beşinci Olağan Genel Kurulumuzda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Durmuş Küçükşakalak bir konuşma yaptı.

"ÜÇ ZOR MESELE" NEŞROLDU

Genel Başkanımız Şair İsmet Özel’in Üç Mesele ve Zor Zamanda Konuşmak kitapları bir arada ve yeni uzun bir dibace ile“ÜÇ ZOR MESELE” adıyla neşredildi. 

"TAŞLARI YEMEK YASAK" Kitabı Yeni Edisyon ile Neşredildi

TİYO Yayıncılığın dokuzuncu kitabı Taşları Yemek Yasak’ın yeni baskısı yeni kapağı ile neşrolundu.

"İSPİRTO TÜRK" Neşrolundu

Türkçeden İslâm'a Giriş serimizin yeni kitabı “İspirto Türk” neşrolundu. Kitabın ismi Türkçede hususi bir şekil alan ispirto kelimesinin ruh, can ve espri kelimeleriyle alakası göz