İSTİKLÂL HARBİ BİTMEDİ - SEMİNER VE iSTİKLÂL KOROSU KONSERİ 18 REBİÜLAHİR PAZAR - İSTANBUL

"İstiklâl Harbi Bitmedi" serlevhalı seminerimiz 18 Rebiülahir 1444 Pazar günü İstanbul'da yapıldı. 

Teşrik tekbiri, salat-i ümmiye ve İstiklâl Marşı'nın 10 kıtasının okunmasından sonra seminerin 1. Celsesine geçildi. 1. Celsede Genel Başkanımız Durmuş Küçükşakalak, Abdülhamit Sağır, Bahadır Karadağ, Yusuf Ay ve İlker Çokgör konuşmalarını yaptı.

Seminerin 2. Celsesine geçilmeden önce İstiklâl Korosu bir konser verdi.

Seminerin 2. Celsesinde ise İkinci Başkanımız Gökhan Göbel, Oruç Özel, Muammer Parlar, Seyfullah Köksal ve İbrahim Kesgin konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların tam metni internet portalımızda yayınlanacaktır.

 

NİÇİN BU KİTAP VİTRİNDE DEĞİL - İsmet Özel Himayesinde Panel, 3 Kasım Cumartesi, Sakarya

3 Kasım Cumartesi günü İstiklal Marşı Derneği Sakarya Temsilciliği açılışı basın toplantısının ardından ikindi namazını müteakip Fahri Genel Başkanımız Şair İsmet Özel'in "Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir" kitabının neşri münasebetiyle "Niçin Bu Kitap Vitrinde Değil" serlevhalı panel yapılacaktır.

TERSİNDEN EDEBİYAT TARİHİ

Fahri Genel Başkanımız Şair İsmet Özel'in yeni yazı dizisi "TERSİNDEN EDEBİYAT TARİHİ" her cuma günü internet portalımızda yayınlanacaktır.

ÇELİMLİ ÇALIM'IN YEDİNCİ SAYISI ÇIKTI

İstiklâl Marşı Derneği’nin yayınladığı “Çelimli Çalım” mecmuamızın yedinci sayısı çıktı.

KÜNYEDEN KİNAYE

Mehmet Akif hakkında yazılan kitapların hemen hepsinde Cenap Şahabettin’den iktibas edilen şu satırlara denk geliriz:

"İSTİKLÂL TAKVİMİ 1435" ÇIKTI

İstiklâl Takviminin 1435 senesine ait nüshasının dağıtımına başlandı.

DERNEĞİMİZDE BAYRAMLAŞIYORUZ

İstanbul, Konya ve Kahramanmaraş şubelerimizde bayramlaşıyoruz

İSTİKLÂL TAKVİMİ 1442 - YEPYENİ PORTALIMIZDA YEPYENİ İSTİKLÂL TAKVİMİ

Bundan ahsen takvim bulamayacaksınız demiştik.  İstiklâl Marşı Derneği dokuz sene sonra ilk defa matbu olarak İstiklâl Takvimi neşretmiyor.

İSTANBUL ŞUBEMİZİN 5. OLAĞAN KURULU YAPILDI

İstanbul Şubemizin 5. Olağan Kurulu 9 Şaban 1443 (12 Mart 2022) Cumartesi günü yapıldı.