TARİHÎ ROL: TÜRKLÜK; TARİHÎ SAHNE:TÜRKELİ

İstiklâl Takviminin 1446. nüshasının neşrolunması münasebetiyle 30 Zilhicce 1445 (6 Temmuz 2024) Cumartesi günü derneğimiz "TARİHÎ ROL: TÜRKLÜK; TARİHÎ SAHNE:TÜRKELİ" serlevhalı bir panel tertip etmiştir. 

Panelde Genel Başkanımız Durmuş Küçükşakalak, Genel Sekreterimiz Seyfullah Köksal, İstanbul Şubemiz Sekreteri Yusuf Ay söz alacaklar.

Panelin öncesinde İstiklâl Korosu Türk Musikisinden muhayyer makamında yedi eseri de icra edecek.

İkindi vaktinden önce başlayacak panelimize dileyen herkes iştirak edebilir.

 

 

 

SAFAHAT’IN YEDİNCİ KİTABI "GÖLGELER" TÜRK YAZISIYLA NEŞROLUNDU!

İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Akif’in Safahat’ının yedinci kitabı "Gölgeler" yazıldığı şekliyle yani Türk yazısıyla neşrolundu. 

MİLLİ MEVCUDİYETİN PROBLEM OLMAKTAN ÇIKTIĞI BİR TÜRKİYE ANCAK KENDİNE BİR YOL BULABİLİR

Fahri Genel Başkanımız Şair İsmet Özel'in Ramazan Bayramı'nın ikinci günü İstanbul Şubemizdeki bayramlaşma dolayısıyla yaptığı konuşmanın metni. 2 Şevval 1443

 

İSTİKLÂL ELİFBASI NEŞROLUNDU!

İstiklâl Elifbası renkli, resimli 112 sayfa olarak neşrolundu.

Birinci Olağan Genel Kurul Toplantımız Yapıldı

İstiklâl Marşı Derneği’nin ilk olağan genel kurulu, İstanbul’dan ve Anadolu’dan gelen üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

ŞİİR KARTLARI

Derneğimizin hazırladığı on sekiz adet şiir kartı TİYO Yayıncılık'tan ve dernek şubelerimizden temin edilebilir.

"FAYDASIZ RANDEVU" Neşroldu

Genel Başkanımz Şair İsmet Özel’in Faydasız Yazılar, Bilinç Bile İlginç ve Tavşanın Randevusu kitapları birlikte Faydasız Randevu adıyla TİYO Yayıncılıktan neşroldu.