KOZLU'DAN SOMA'YA

Ben dünyaya doğru yürümekle meşhurum 
kökten dallara yürüyen sular gibi 
yürürüm kömür ocaklarına, çapalanan tütüne 
yürürüm hüzün ve ağrılar çarelenir 
dağların esmer ve yaban telâşından kurtula diye 
torna tezgâhlarında demir.

İsmet Özel – Aynı Adam

"Virüs" dolayısıyla hiçbir gerçeği bilmiyoruz. Çünkü en büyük sermaye sahibi biz değiliz. Ortada fol yok yumurta yokken en büyük sermaye parasını boşuna genetik, elektronik, kozmik, atomik araştırmalara yatırmadı. Fakat dünya sisteminin bütün milletlerin diline musallat olarak gerçeğin fark edilmesine mani olacak anlam kaydırmalarına başvurduğunu herkes görebilir. "Virüsten sonra" dünyanın eskisi gibi olmayacağını söyleyenler "yasak" yerine "kısıtlama" diyor. Sistem aynı tiplere "kaçak" yerine "düzensiz göçmen" dedirtmişti. "Piyasa bunu satın aldı" lafının da mucidi olan sistemin bir an önce "normale dönmek" isteyen insanlar tarafından iştahının kabartıldığı apaçık. Bu yazıda bilebildiğimiz bir husustan bahsedelim: Büyükşehir olmayıp da "virüs" sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilen tek bir şehrimiz var o da Zonguldak. Çünkü Zonguldak’taki nüfusun büyük kısmı madenlerde çalışıyor ve madende çalışmak da insanın vücudunda bilhassa akciğerlerinde büyük ve kalıcı tahribata sebep oluyor. Büyük bir arzuyla normale dönme hevesindekiler bunu düşünüp, hesap ediyor mu? Bunun düşünülmemesi için Türkiye’nin önce sosyalist ve akabinde İslami dönüşümüne mani olundu. 

Türkiye’de ilk büyük işçi hareketi Mart 1965’te Zonguldak’ta vuku buldu. Bu grev ve grev dolayısıyla yaşananlar İsmet Özel’in 1966 yılında yazdığı tek şiiri olan Kan Kalesi’ne:

“ve saat 24 vardiyasının işçileri 
inmiyorlar ocaklarına.” 

şeklinde aksetmiştir. Mart 1965’te Kozlu’da binlerce maden işçisi çalışma şartları, liyakat zammı sebebiyle greve gitmiş, ocaklarına inmemişlerdir. Topraklarımızda bu çapta bir işçi hareketi daha önce görülmediğinden Türkiye’de işçi hareketlerinin en başına Kozlu Grevi yazılır. Grev dolayısıyla Kozlu’da sıkıyönetim ilan edilmiş, dört gün süren olaylar neticesinde iki işçi can vermiştir. İsmet Özel’in kurucusu ve idarecisi olduğu Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü de iki işçinin ateşli silahlarla öldürülmesi üzerine Kızılay’da bir sessiz yürüyüş tertip etmiştir. İsmet Özel’in de bu yürüyüşte hususi bir rolü vardır. Bu yürüyüşe başkaca bir öğrenci kuruluşu, kurum, sendika katılmadığı gibi yürüyüşün aleyhinde tavır takınmışlardır. Toplam yüz kişiyi bulmayan Ankara’daki bu yürüyüşü Vali’nin, Emniyet Müdürü’nün, Milletvekillerinin, Senatörlerin izlediği ve bütün yürüyenlerin tek tek fotoğrafının çekildiğinin bilgisi Turhan Feyzioğlu’nun FKF kitabında mevcuttur. 

O kitapta veya başka hiçbir kitapta bulunmayan bilgi ise Sinan Cemgil ve Şirin Yazıcıoğlu’nun oğlu Taylan Cemgil’in hazırladığı Sinança kitabında yazılıdır. Şirin Yazıcıoğlu Sinança kitabında Kozlu yürüyüşüne kadar Türkiye’deki protesto yürüyüşlerinin bir nevi sessiz yürüyüş olduğundan, Kozlu yürüyüşünde ise ilk defa İsmet Özel’in sloganlar attırarak sessiz yürüyüşü sesli yürüyüşe çevirdiğinden bahseder: "İsmet Özel o yürüyüşte sloganlar attırmış ve yürüyüşü sesli yürüyüşe dönüştürmüştü. O zamana kadar ki yürüyüşlere 27 Mayıs’ta takılan isimleriyle “sessiz yürüyüş” denirdi. Her ne kadar 27 Mayıs öncesi, “Olur mu böyle olur mu?/ Kardeş kardeşi vurur mu?” gibi marşlarla, “Menderes istifa!” gibi sloganlarla çoktan sesli hale gelmiş olsalar da gene de, bu yürüyüşlere “Sessiz Yürüyüş” denirdi. Kozlu işçilerinin ölümüne neden olan saldırıyı protesto yürüyüşünde “İşçiler hey! Köylüler Hey! Emekçiler Hey!” “Selam size!” diye çok bağırıldı. Yürüyüş çok ilgi çekti."


 1965 Mart Kozlu Yürüyüşü, Sağ Önde İsmet Özel

1965’teki Kozlu hadisesi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden faciası olan 2014 tarihli Soma’daki hadise arasında yarım asırlık bir zaman var. Bu yarım asırlık zamanda Soma faciasının olmaması için değil bilakis olması için her şey yapıldı. Tam 301 kişi madende öldü. Bugün virüsten sonra tarımın öneminden bahsediliyor. Halbuki Soma gibi başta tütün olmak üzere zirai mahsul bakımından pek münbit bir mahalde insanlar tarımda çalışmaları imkansız hale getirildiği için madenlere inmek zorunda kalmışlardı. Bunu faciadan sonra yöre halkına uzatılan mikrofonlar dolayısıyla bütün Türkiye öğrenmişti. Türkiye’nin önce sosyalist dönüşüm dolayısıyla sınıf meselesini akabinde İslami dönüşüm dolayısıyla kimlik meselesini hal yoluna komasına mani olanlar, Soma’da maden faciası olduğunda "barış süreci" namıyla Kürtleri bahane ederek kendi çeşitli etnik hedefleri için ortak masa kurmuşlardı. O sırada İsmet Özel ve İstiklâl Marşı Derneği dışında bu işe ses çıkaran kimse veya teşekkül mumla aranırdı. Dünya sisteminin tayin ettiği normlarla normale dönmek bizden uzak olsun:

Nedir bu kölelerin olanca silahları
Silahların köleleri olmaktan başka

Gökhan Göbel 
5 Ramazan 1441

BULGARLARIN TANZİMATI

Bulgarların Hıristiyan takvimine göre 1936'da Tanzimat Fermanı'nın yüzüncü yılını kutladıklarını biliyor muydunuz? 1839'da ilan edilen fermanın yüzüncü yılını neden 1936'da kutlamışlar suali akla gelebilir.

KEFERE LİSANI

Türkçenin bir İslam dili olduğunu zamanında alimlerimiz kefere lisanı tabirini kullanarak belirtmiş.

“SUSULUNCA TUTULAN ÇETELE”

"İsmet Özel hastaneye düştü" haberi duyulunca İsmet Özel hakkında yazılıp söylenenlerin çetelesini tuttuk. Bu yüzden televizyon ekranında İsmet Özel’in karşısında dilini kıpırdatamayıp, İsmet Özel’in hastalığı haberinden sonra dili açılanlar,

KENDİNİ ÖBÜR DÜNYA KURUNTULARINA KAPTIRMAK
VEYA
OF NOT BEING A JEW

Önceki yazımızda İsmet Özel’e adını anarak veya anmayarak “Müslüman oldu biz ona artık şair demeyiz” diyenlerin bu sözlerini tutamadıklarını söylemiştik.

BENZERSİZ BİR İÇ DENİZ: TÜRK DENİZİ

Türk denizi deyince, Orta Asya’da kuruyan bir “iç deniz”den bahsetmiyoruz. Türklere Orta Asya’da bir köken icat edilmesi günü gelince Türkleri oraya postalamak içindir.

İNKILAPLAR NE ZAMAN NİÇİN İFLAS ETTİ?

Sabahattin Ali 1928’de tahsil için trenle Almanya’ya giderken onu yolcu etmeye gelen Pertev Naili Latin harfleriyle neşredilen ilk gazetelerden birini uzatıp “bunu sakla yüz yıl sonra çok değerli olacak” demiş. Sabahattin Ali de gülerek “tabii harf inkılabı başarılı olursa” diye cevap vermiş.

BIDEN İLK RESMÎ ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPARSA

ABD seçim sonuçları dolayısıyla pozisyon alanları ve kendine uygun bir pozisyon arayanları fark etmek çok kolaylaştı.

TÜRKİYE’DE KÂFİRLERİN ASLA ZAPT EDEMEYECEKLERİ TEK KALE


“Türkiye’de Kafirlerin Zapt Edemedikleri Tek Kale” başlıklı yazımızda Ebubekir Eroğlu’nun şu sözlerini nakletmiştik: “Bana öyle geliyor ki 1970’lerde İsmet Özel çıksa “İkinci Yeni şiirini bir duvarın dibinde sızıp kalmaktan ben kurtardım” dese bir iki homurtu yanında bu sözüne yandaş bulabilirdi.