TÜRKELİ'NİN NÜFUS KAYDI

Türkeli'nin Nüfus Kaydı bir "nüfus cüzdanı" gibi neşrolundu.

Hıristiyan takvimine göre Birinci Dünya Savaşı'nın sonunun yüzüncü yılındayız.(1918-2018) Bizim takvimimize göre ise İstiklâl Marşı'nın yazıldığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı 1339'ın yüzüncü yılındayız, 1439'dayız. Dünyada İslam'ın bir siyasi organizasyon ve bir askeri teşkilat olarak devam edip etmeyeceği meselesiyle üç sene geçti 1918 ve 1921 arasında. O üç sene içinde birçok şey oldu. Bunlardan bir tanesi Mîsâk-ı Millî'nin (27 Cemaziyelevvel 1338) ilanıdır . Misak-ı Milli, Türklerin buralardan geri adım atamayız dediği toprakları işaret eder. Buna karşılık kafirler Misak-ı Milli'nin ilanından sekiz ay sonra bize Sevr haritasını reva görmüşlerdir. Türkeli'nin Nüfus Kaydı'nı Türkçe okuma bilenler okuyabilecek. Son sayfada bir harita daha var; o da Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlara sahip olduğu haritadır. İnsanlar bu haritaya bakınca o zaman için  bu toprakların dâr'ül-İslâm'ın neredeyse tamamı olduğunu fark edeceklerdir.

Türkeli'nin nüfus kaydı dernek şubelerimizden temin edilebilir.

(Kargo ücretini karşılamak kaydıyla "Kalbur Üstü Kelimeler" bülteniyle birlikte  adresinize gönderilebilir. İrtibat için tiyokitap@gmail.com)